Απολύμανση με Dettol και επιπλέον 3€ έκπτωση ανά 15€ αγορών