Κaiser: Με την αγορά 1 συσκευασίας συμμετοχή στο διαγωνισμό